TOP 3 phần mềm họp trực tuyến thay thế Zoom

Cisco Webex, Microsoft Teams, Google Hangout Meets… là những phần mềm hỗ trợ họp trực tuyến tiềm năng và bảo

Xem Thêm

Startup ra sản phẩm ‘ăn theo’ Covid-19

Không ít startup tìm cách thích nghi với dịch bệnh bằng cách ra sản phẩm mang tính thời điểm, đáp

Xem Thêm