Bảng giá quảng cáo trên website hotteen.vn

 

 

No. Vị trí banner Kích thước Trang Xuyên trang Giá / Tháng
1 Banner H1 300×250 Trang chủ yes 5.000.000đ
2 Banner H2 300×250 Trang chủ yes 5.000.000đ
3 Banner H3 300×250 Trang chủ yes 4.000.000đ
4 Banner H4 300×250 Trang chủ yes 4.000.000đ
5 Banner V1 480×150 Trang chủ No 3.000.000đ
6 Banner V2 480×150 Trang chủ No 3.000.000đ
7 Banner V3 480×150 Trang chủ No 3.000.000đ
8 Banner V4 480×150 Trang chủ No 3.300.000đ
 9  Bài PR Trang chủ 5.000.000đ